Čo je CSR? …a prečo sú CSR aktivity dôležité?

CSR, známa aj ako spoločenská zodpovednosť podnikov, je pojem, ktorý sa vzťahuje na zodpovednosť podnikov zohľadňovať záujmy svojich zainteresovaných strán. Pojem „spoločenská zodpovednosť podnikov“ bol prvýkrát použitý v roku 1963, keď Edgar Schein uverejnil článok s názvom „Corporate Social Responsibility“. Odvtedy sa stal jednou z najobľúbenejších tém pre vedúcich predstaviteľov podnikov aj akademikov.

Všeobecne sa uznáva, že podniky majú zodpovednosť voči svojim zamestnancom, zákazníkom, akcionárom a dodávateľom. Mnohé spoločnosti však idú nad rámec týchto povinností a pozitívne prispievajú k spoločnosti ako celku.

Programy CSR môžu mať pre podnik mnohé výhody:

Posilnenie značky – ľudia budú ochotnejší nakupovať od spoločností, ktoré sú spoločensky zodpovedné, najmä ak ste urobili niečo, čo mení ich život alebo životné prostredie.

Angažovanosť zamestnancov – Zamestnanci budú viac zapojení do svojej práce, ak budú mať pocit, že má pre spoločnosť význam. To môže viesť k vyššej produktivite a vyššej miere udržania zamestnancov.

Zlepšenie reputácie – Tým, že preukážete, že ste sa zaviazali mať vplyv na spoločnosť, vyšlete dobrú správu o svojej značke a pomôžete vybudovať dôveru u svojich zákazníkov.

Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako sa môžu spoločnosti zapojiť do aktivít CSR:

Dobrovoľníctvo zamestnancov: Dobrovoľníctvo zamestnancov je, keď zamestnanci dobrovoľne venujú svoj čas charitatívnym organizáciám alebo účelom v mene svojho zamestnávateľa.

Firemná filantropia: Podniková filantropia je, keď spoločnosť daruje peniaze alebo tovar na charitu. Existuje mnoho účelov, ktoré potrebujú vašu pomoc, vrátane miestnych škôl, nemocníc, útulkov pre zvieratá a ďalších. Tieto organizácie môžu mať problémy s financovaním alebo potrebujú pomoc so svojimi zariadeniami. Ak by ste napríklad prevádzkovali obchod s oblečením a chceli by ste sa odvďačiť komunite, jedným zo spôsobov, ako to môžete urobiť, by mohlo byť darovanie nepotrebného oblečenia z vášho obchodu útulkom pre bezdomovcov alebo iným charitatívnym organizáciám.

Sponzorujte komunitné podujatia: Ak sa vo vašej komunite koná podujatie, ktoré chcete podporiť, sponzorujte ho! Môžete sponzorovať športové podujatia, kultúrne festivaly alebo čokoľvek iné, čo zodpovedá imidžu a poslaniu vašej značky.

Zamestnávajte miestnych pracovníkov: V mnohých mestách žijú ľudia, ktorí potrebujú prácu, ale nevedia, kde ju majú hľadať; to platí najmä pre vidiecke oblasti, kde nemusí byť veľa možností zamestnania mimo poľnohospodárskej alebo farmárskej kariéry. Zamestnávanie miestnych pracovníkov sa vašej komunite vráti aj tým, že poskytne prácu ľuďom, ktorí v nej žijú, a zároveň pomôže podporiť miestnu ekonomiku.

Starostlivosť o životné prostredie: Spoločnosti si čoraz viac uvedomujú svoj vplyv na životné prostredie, čo viedlo k nárastu iniciatív podnikovej udržateľnosti, ako sú recyklačné programy, ekologické kancelárske potreby, programy kompenzácie emisií oxidu uhličitého a ďalšie.

Vytváranie programov, ktoré pomáhajú zamestnancom meniť veci k lepšiemu: Niektoré spoločnosti napríklad vytvorili programy, ktoré umožňujú zamestnancom darovať nevyužité dni práceneschopnosti, aby sa mohli postarať o členov rodiny, ktorí sú chorí alebo zranení, ale nemajú k dispozícii poistné dávky (napríklad starší príbuzní).

Na záver možno povedať, že je dôležité, aby spoločnosť vykonávala aktivity v oblasti CSR. Pomáha zlepšovať vzťahy medzi zákazníkmi, spotrebiteľmi a komunitou. Spoločnosti by však nemali svojich zamestnancov do týchto aktivít nútiť, mali by ich o to požiadať len vtedy, ak majú záujem. V opačnom prípade sa na tejto činnosti nezúčastnia a môže to byť kontraproduktívne.

Mgr. Bianka Tóthová, Online Marketing Specialist

Pridajte Komentár

Solverwp- WordPress Theme and Plugin