EXECUTIVE
SEARCH

Experti z Edgar Baker disponujú nie len dlhoročnými skúseností v oblasti headhuntingu, ale taktiež širokou sieťou kontaktov a orientáciou na trhu práce. Ponúkame vám headhunting s úspešným koncom.

Nezáleží na veľkosti vašej firmy, ani na jej zameraní – vďaka skúsenostiam a kontaktom v oblasti headhuntingu pre vás obsadíme manažérske pozície tými správnymi uchádzačmi. Pomôžeme vám so správnou identifikáciou tých najlepších uchádzačov na manažérske pozície prostredníctvom biznis portálov a overených referencií.

Nechajte váš biznis rásť s tými správnymi ľuďmi.

KONZULTÁCIA
& DEFINÍCIA KRITÉRIÍ

S vašim personálnym konzultantom si dohodnete stretnutie, na ktorom si spoločne definujete vaše kritériá, ktoré by mal úspešný uchádzač spĺňať a obdobie, kedy ho budete potrebovať.

PRÍPRAVA POPISU
POZÍCIE

Personálny konzultant vám pomôže s prípravou komplexného popisu vami ponúkanej manažérskej pozície, vrátane všetkých jej aspektov, benefitov či iných špecifikácií, pomocou ktorých budeme schopní cieliť na tých najlepších uchádzačov.

VYPRACOVANIE
A POTVRDENIE ZOZNAMU

V priebehu nasledujúcich 5 pracovných dní vám poskytneme zoznam zdrojových spoločností a kandidátov vhodných na obsadzované manažérske pozície.

IDENTIFIKÁCIA ZÁUJMU
KANDIDÁTOV A ICH VÝBER

Prezentujeme manažérske pozície, monitorujeme záujem a motiváciu uchádzačov. Následne vyberáme vhodných kandidátov, z ktorých selektujeme uchádzačov na osobné stretnutie

INTERVIEW
S VHODNÝMI KANDIDÁTMI

Behaviorálne interview za účelom odhalenia silných aj slabých stránok vybraných kandidátov. Sumarizácia zhody medzi profilom kandidáta a požiadavkami samotnej manažérskej pozície.

FINÁLNY VÝBER
ZO STRANY KLIENTA

Asistencia vášho personálneho konzultanta pri organizovaní posledného kola pohovorov a následná príprava vhodných kandidátov na manažérske pozície.

PREZENTÁCIA PONUKY
& PODPORA PRI VYJEDNÁVANÍ PODMIENOK

Profesionálna mediácia pri predstavení a prezentovaní ponuky manažérskej pozície a  pomoc pri úspešnom ukončení výberového procesu a uzatvorení pozície.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin