pracovná pohoda

Kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú reakcie na pracovné ponuky…

Článok poukazuje na hlavné faktory, ktoré odrádzajú uchádzačov od reagovania na pracovné ponuky, založené na prieskume portálu Platy.sk s 4 300 respondentmi. Kľúčové odstrašujúce prvky zahŕňajú požiadavku na motivačný list, nedostatok informácií a neuspokojivú výšku platu. Tiež zdôrazňuje, že transparentnosť a detailné popisy pracovných pozícií môžu zvýšiť záujem kandidátov.

Zdravé benefity na pracovisku: Trendy a štatistiky na Slovensku

Objavte najnovšie trendy a štatistiky o zdravých benefitoch na slovenských pracoviskách v roku 2024. Naše podrobné zhodnotenie ponúka prehľad o tom, ako firmy investujú do zdravia zamestnancov a aký vplyv to má na pracovné prostredie. Prečítajte si teraz na EdgarBaker.com!

Solverwp- WordPress Theme and Plugin