Prečo sú teambuildingy dôležité pre úspech firmy?

Začnime tým, že čo je to teambuilding? Teambuilding –je metóda, ktorá sa venuje štruktúre a výkonu tímu. Táto metóda je najmä užitočná vtedy, keď pracovníci spolupracujú na rovnakých projektoch a majú podobné ciele. Podporuje zlepšovania vzťahov medzi ľuďmi a zlepšenie kultúry firmy. Je to rozdelenie ľudí do skupín, ktoré sa zaoberajú jednotlivými úlohami. Teambuilding sa tiež používa na posilnenie komunikačných schopností, motivovanie pracovníkov, rozvoj schopností riadenia tímov a rozvoj kreativity.

Teambuildingové podujatia sú dôležitou súčasťou kultúry každej spoločnosti. Nejde len o spoločnú zábavu, ale aj o schopnosť pracovať spoločne ako tím. Teambuilding pomáha budovať dôveru medzi spolupracovníkmi, umožňuje zamestnancom vyjadriť sa v bezpečnom prostredí a dokonca môže pomôcť zamestnancom naučiť sa nové zručnosti, ktoré si môžu preniesť späť na pracovisko.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo je teambuilding prospešný:

Zlepšenie komunikácie: Členovia tímu sa vďaka tímovým aktivitám naučia lepšie komunikovať medzi sebou, vďaka čomu budú efektívnejšie plniť svoje každodenné úlohy.

Lepšia spolupráca: Keď na projekte pracuje viacero ľudí, je dôležité, aby každý chápal, čo je jeho úlohou a ako zapadá do celkového obrazu projektu. Budovanie tímu pomáha každému pochopiť, ako jeho úloha súvisí s ostatnými, aby mohli efektívne pracovať ako celok, a nie ako jednotlivci, ktorí robia každý svoju vec.

Lepšia pracovná morálka: Zabávať sa v práci neznamená celý deň blbnúť a ignorovať svoje povinnosti! V skutočnosti sa pri teambuildingových aktivitách často tvrdo pracuje na niečom, na čom záleží všetkým účastníkom (napríklad na víťazstve v súťaži).

Raz za pol roka alebo dokonca raz za mesiac pôsobí teambuilding aj ako veľmi dobrý spôsob motivácie zamestnancov. Niektoré spoločnosti to robia pravidelne a niektoré dokonca častejšie. Zvyčajne sa to robí v skupinách po piatich alebo šiestich ľuďoch, aby sa všetci mohli spoznať na hlbšej úrovni, než len sedieť celý deň vedľa seba v kancelárii. Keď investujete do teambuildingových aktivít, z dlhodobého hľadiska sa vám to oplatí, pretože vaši zamestnanci budú v práci produktívnejší a spokojnejší.

Mgr. Bianka Tóthová, Online Marketing Specialist

Pridajte Komentár

Solverwp- WordPress Theme and Plugin