TEMPORARY STAFFING
& OUTSOURCING

Výhodou agentúry dočasného zamestnávania je, že pracovný pomer s vašim budúcim dočasným zamestnancom uzatvorí namiesto vás samotná agentúra. Naša agentúra dočasného zamestnávania zamestnancov zamestnáva a zároveň i poskytuje mzdu. Zamestnanca vám pridelíme na základe vašich požiadaviek a potrieb. Ten následne vykonáva pracovnú náplň podľa vašich pokynov.

KVALITNÍ ZAMESTNANCI
NA DOČASNÉ PRIDELENIE

Ponúkame vám spoľahlivých a zodpovedných zamestnancov na dočasné pridelenie v akomkoľvek odvetví.

PROFESIONÁLNE
VÝBEROVÉ KONANIE

Všetci vhodní kandidáti sú dôkladne vybraní na základe špeciálnych behaviorálnych pohovorov, aby čo najlepšie spĺňali vaše požiadavky na dočasnú pracovnú pozíciu.

ODBORNÉ ŠKOLENIA

Zamestnanci našej agentúry dočasného zamestnávania absolvujú všetky potrebné odborné školenia.

OPTIMALIZÁCIA
CELKOVÝCH NÁKLADOV

Okrem mzdovej záťaže vás efektívne zbavíme i nákladov na hľadanie vhodných kandidátov i časovo náročné vedenie pohovorov.

MINIMÁLNE ADMINISTRATÍVNA
ČI PERSONÁLNA ZÁŤAŽ

Nemusíte sa obávať administratívnej záťaže spojenej s prijatím nového či dočasného zamestnanca. O nábor zamestnancov sa postará naša agentúra dočasného zamestnávania.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin