TEMPORARY STAFFING
& OUTSOURCING

Výhodou agentury dočasného zaměstnávání je, že pracovní poměr s vaším budoucím dočasným zaměstnancem uzavře místo vás samotná agentura. Naše agentura dočasného zaměstnávání zaměstnanců zaměstnává a zároveň i poskytuje mzdu. Zaměstnance vám přidělíme na základě vašich požadavků a potřeb. Ten poté vykonáva práci podle vašich pokynů.

KVALITNÍ ZAMĚSTNANCI
NA DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ

Nabízíme vám spolehlivé a zodpovědné zaměstnance k dočasnému přidělení v jakémkoli odvětví.

PROFESIONÁLNÍ
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Všichni vhodní kandidáti jsou důkladně vybráni na základě speciálních behaviorálních pohovorů, aby co nejlépe splňovali vaše požadavky na dočasnou pracovní pozici.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

Zaměstnanci naší agentury dočasného zaměstnávání absolvují všechna potřebná odborná školení.

OPTIMALIZACE
CELKOVÝCH NÁKLADŮ

Kromě mzdové zátěže vás efektivně zbavíme i nákladů na hledání vhodných kandidátů i časově náročného vedení pohovorů.

MINIMÁLNÍ ADMINISTRATIVNÍ
I PERSONÁLNÍ ZÁTĚŽ

Nemusíte se obávat administrativní zátěže spojené s přijetím nového nebo dočasného zaměstnance. O nábor zaměstnanců se postará naše agentura dočasného zaměstnávání.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin