EDGAR BAKER V INDII

““Indom vďačíme za veľa. Naučili nás počítať, bez čoho by nebolo možné urobiť žiadny hodnotný vedecký objav.“ – Albert Einstein


Edgar Baker s radosťou oficiálne oznamuje otvorenie našej novej kancelárie v Dilí a vstup na indický trh ako Edgar Baker Private Limited. Sme veľmi radi, že môžeme poskytovať naše služby vrátane Executive Search, Expert Recruitment, IT Outsourcing, Expatriate Services a Internatio-nal Internship Program na druhom najväčšom pracovnom trhu na svete.

Naša úspešná cesta do Indie bola korunovaná konferenciou v hoteli Shangri-La, kde sme privítali mnohých vážených hostí. Sme srdečne vďační nášmu kolegovi Ratnesh Chaturvedi, Country Managerovi Edgar Baker India, za pomoc s celou organizáciou. Osobitné poďakova-
nie patrí Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Indii, najmä h.e. Pánovi Robertovi Maxiánovi a Patrikovi Liškovi za ich vysoko cenenú podpo-
ru. Rovnako sme boli maximálne poctený kľúčovým prejavom pána profesora Rakesha Bhatnagara, medzinárodne uznávaného vedca,
ktorý svojou bohatou kariérou prispel k viacerým objavom v rámci molekulárnej biológie infekčných chorôb a vývoju rekombinantných va-kcín zachraňujúcich ľudské životy.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin