Hľadáte nové kariérne príležitosti?

U nás nájdete širokú ponuku voľných pozícií v rôznych odvetviach.

Naša personálna agentúra vám pomôže naštartovať kariéru a nájsť prácu, ktorá vás bude napĺňať.

Pripojte sa k tisícom úspešných kandidátov, ktorí už našli svoje miesto na trhu práce. Začnite svoju cestu k úspechu s Edgar Baker ešte dnes!

Hľadáte nové kariérne príležitosti?

U nás nájdete širokú ponuku voľných pozícií v rôznych odvetviach.

Naša personálna agentúra vám pomôže naštartovať kariéru a nájsť prácu, ktorá vás bude napĺňať.

Pripojte sa k tisícom úspešných kandidátov, ktorí už našli svoje miesto na trhu práce. Začnite svoju cestu k úspechu s Edgar Baker ešte dnes!

Lekár špecialista- oftalmológ

4000€

Pre nášho klienta, zabehnuté očné centrum v TN kraji, hľadáme atestovaného oftalmológa s praxou.

Prípravár stavieb (mosty)

1700€

Pre nášho klienta s dlhoročnou tradíciou hľadáme šikovného prípravára stavieb, ktorý bude mať na starosti nasledovné úlohy: *Vypracovanie projektu realizácie stavby *Prípravu výstupov pre realizácie stavieb *Zabezpečenie podkladov výrobnej prípravy počas realizácie každej stavby *Kontrolu realizácie a vyhodnocovanie dodržiavania plánov a harmonogramov

Improvement Engineer

2200€

Pre nášho klienta v oblasti automobilového priemyslu hľadáme IE Engineera / Improvement Engineera, ktorý bude súčasťou greenfield projektu. Plánovanie a inštalácia nových výrobných liniek. Zodpovednosť za projekty a rozpočet pre nové výrobné linky. Plánovanie a uskutočňovanie výrobných skúšok. Revízia technickej dokumentácie a technických požiadaviek.

Maintenance manager

3600€

​Our client is looking for an experienced Maintenance Manager who will be responsible for the following tasks: * Maintain all equipment, technologies and buildings of the company * Secure communication between departments related to maintenance and process

Process Leader for Greenfield Project

3500€

We are looking for an experienced Process Leader for a greenfield project in Presov. If you are willing to be a part of a new project and you have experience as a Process Leader don't hesitate to send us your CV.

Inžinier výroby

1900€

Pre nášho klienta hľadáme šikovného Výrobného inžiniera, ktorý bude mať na starosti nasledovné úlohy: * Navrhovanie postupov zlepšenia produktivity * Zavádzanie nových výrobkov do výroby * Využívanie metodiky LEAN

Systémový administrátor

2200€

Pre nášho klienta v oblasti stavebníctva hľadáme skúseného Sieťového špecialistu, ktorý má minimálne 3 ročné skúsenosti na pozícií technickej podpory v prostredí podnikovej bezpečnosti. Správa, tvorba, údržba a optimalizácia serverovej infraštruktúry OS Windows, VMWare, MS Exchange, Veeam Správa systémových služieb - Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Microsoft Azure Systémová podpora pre riadny beh serverových aplikácií spoločnosti vo virtualizovanom prostredí Konsolidácia infraštruktúrnych služieb s dôrazom na kybernetickú bezpečnosť

Land Aquisition Specialist

2000€

Čo práca na tejto pozícii obnáša? poskytovanie supportu riaditeľovi Acquisition and Development na projektoch preverovanie a hodnotenie pozemkov a obchodných príležitostí preverovanie vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností

Regionálny obchodný manažér pre Bratislavu (stavebniny)

2700€

Riadenie obchodných aktivít na regionálnej úrovni. Vedenie a kontrola pobočiek vo zverenom regióne. Plánovanie obchodných stratégií spoločnosti s vedením spoločnosti. Zodpovednosť za dosahovanie obchodných výsledkov vo zverenom regióne.

Asset manager v oblasti komerčných realít

2800€

- Riadenie a zabezpečenie prevádzky komerčných nehnuteľností a budov - Efektívna komunikácia s nájomcami a externými dodávateľmi, vrátane existujúcich a potenciálnych partnerov. - Spolupráca, koordinácia a dohľad nad property manažérmi spravujúcimi pridelené nehnuteľnosti. - Koordinácia a kontrola dodávateľov

Vedúci oddelenia povrchových úprav

3200€

zodpovednosť za riadenie aktivít oddelenia povrchových úprav (galvanizácie) komponentov s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívnu, kvalitnú a včasnú produkciu, koordinácia kolektívu v rámci laboratória, údržby, kvality, kontroly materiálu, čistenia odpadových vôd a iné, zabezpečenie výrobných plánov a nákladovosti, prinášanie návrhov na zlepšenie procesov

Údržbár mechanik pre nový projekt v Prešove

1400€

zodpovednosť za operatívnu, preventívnu a prediktívnu údržbu výrobných a technických zariadení spoločnosti odstraňovanie a predchádzanie možných porúch zariadení s cieľom zabezpečiť ich plynulý chod. participácia pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie ich funkčnosti a bezpečnosti.

Customer Support Team Lead

1500€

Pre nášho klienta pôsobiaceho v oblasti výroby káblov hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Customer Support Team Lead.

#HR #recruitment #job #praca #humanresources #humanresourcesservices #HRconsulting
#career #executivesearch #expertrecruitment #projectrecruitment #temporarystaffing
#outsourcing #internationalrecruitment #volnepozicie #personalnaagentura #trhprace