Are you seeking new career opportunities?

Look no further! We have a wide range of job openings across various industries.

Our staffing agency will help kickstart your career and find a job that fulfills you.

Join the thousands of successful candidates who have already found their place in the job market. Begin your journey to success with Edgar Baker today!

Are you seeking new career opportunities?

Look no further! We have a wide range of job openings across various industries.

Our staffing agency will help kickstart your career and find a job that fulfills you.

Join the thousands of successful candidates who have already found their place in the job market. Begin your journey to success with Edgar Baker today!

Lekár špecialista- oftalmológ

4000€

Pre nášho klienta, zabehnuté očné centrum v TN kraji, hľadáme atestovaného oftalmológa s praxou.

Prípravár stavieb (mosty)

1700€

Pre nášho klienta s dlhoročnou tradíciou hľadáme šikovného prípravára stavieb, ktorý bude mať na starosti nasledovné úlohy: *Vypracovanie projektu realizácie stavby *Prípravu výstupov pre realizácie stavieb *Zabezpečenie podkladov výrobnej prípravy počas realizácie každej stavby *Kontrolu realizácie a vyhodnocovanie dodržiavania plánov a harmonogramov

Improvement Engineer

2200€

Pre nášho klienta v oblasti automobilového priemyslu hľadáme IE Engineera / Improvement Engineera, ktorý bude súčasťou greenfield projektu. Plánovanie a inštalácia nových výrobných liniek. Zodpovednosť za projekty a rozpočet pre nové výrobné linky. Plánovanie a uskutočňovanie výrobných skúšok. Revízia technickej dokumentácie a technických požiadaviek.

Maintenance manager

3600€

​Our client is looking for an experienced Maintenance Manager who will be responsible for the following tasks: * Maintain all equipment, technologies and buildings of the company * Secure communication between departments related to maintenance and process

Process Leader for Greenfield Project

3500€

We are looking for an experienced Process Leader for a greenfield project in Presov. If you are willing to be a part of a new project and you have experience as a Process Leader don't hesitate to send us your CV.

Inžinier výroby

1900€

Pre nášho klienta hľadáme šikovného Výrobného inžiniera, ktorý bude mať na starosti nasledovné úlohy: * Navrhovanie postupov zlepšenia produktivity * Zavádzanie nových výrobkov do výroby * Využívanie metodiky LEAN

Systémový administrátor

2200€

Pre nášho klienta v oblasti stavebníctva hľadáme skúseného Sieťového špecialistu, ktorý má minimálne 3 ročné skúsenosti na pozícií technickej podpory v prostredí podnikovej bezpečnosti. Správa, tvorba, údržba a optimalizácia serverovej infraštruktúry OS Windows, VMWare, MS Exchange, Veeam Správa systémových služieb - Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Microsoft Azure Systémová podpora pre riadny beh serverových aplikácií spoločnosti vo virtualizovanom prostredí Konsolidácia infraštruktúrnych služieb s dôrazom na kybernetickú bezpečnosť

Land Aquisition Specialist

2000€

Čo práca na tejto pozícii obnáša? poskytovanie supportu riaditeľovi Acquisition and Development na projektoch preverovanie a hodnotenie pozemkov a obchodných príležitostí preverovanie vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností

Regionálny obchodný manažér pre Bratislavu (stavebniny)

2700€

Riadenie obchodných aktivít na regionálnej úrovni. Vedenie a kontrola pobočiek vo zverenom regióne. Plánovanie obchodných stratégií spoločnosti s vedením spoločnosti. Zodpovednosť za dosahovanie obchodných výsledkov vo zverenom regióne.

Asset manager v oblasti komerčných realít

2800€

- Riadenie a zabezpečenie prevádzky komerčných nehnuteľností a budov - Efektívna komunikácia s nájomcami a externými dodávateľmi, vrátane existujúcich a potenciálnych partnerov. - Spolupráca, koordinácia a dohľad nad property manažérmi spravujúcimi pridelené nehnuteľnosti. - Koordinácia a kontrola dodávateľov

Vedúci oddelenia povrchových úprav

3200€

zodpovednosť za riadenie aktivít oddelenia povrchových úprav (galvanizácie) komponentov s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívnu, kvalitnú a včasnú produkciu, koordinácia kolektívu v rámci laboratória, údržby, kvality, kontroly materiálu, čistenia odpadových vôd a iné, zabezpečenie výrobných plánov a nákladovosti, prinášanie návrhov na zlepšenie procesov

Údržbár mechanik pre nový projekt v Prešove

1400€

zodpovednosť za operatívnu, preventívnu a prediktívnu údržbu výrobných a technických zariadení spoločnosti odstraňovanie a predchádzanie možných porúch zariadení s cieľom zabezpečiť ich plynulý chod. participácia pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie ich funkčnosti a bezpečnosti.

Customer Support Team Lead

1500€

Pre nášho klienta pôsobiaceho v oblasti výroby káblov hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Customer Support Team Lead.

#HR #recruitment #job #praca #humanresources #humanresourcesservices #HRconsulting
#career #executivesearch #expertrecruitment #projectrecruitment #temporarystaffing
#outsourcing #internationalrecruitment #volnepozicie #personalnaagentura #trhprace