Edgar baker

TEMPORARY STAFFING & OUTSOURCING

Pracovný pomer s vašim budúcim dočasným zamestnancom uzatvorí namiesto vás samotná agentúra.

Naša agentúra dočasného zamestnávania zamestnancov zamestnáva a zároveň i poskytuje mzdu. Zamestnanca vám pridelíme na základe vašich požiadaviek a potrieb. Ten následne vykonáva pracovnú náplň podľa vašich pokynov.

Pracovný pomer s vašim budúcim dočasným zamestnancom uzatvorí namiesto vás samotná agentúra.

Naša agentúra dočasného zamestnávania zamestnancov zamestnáva a zároveň i poskytuje mzdu. Zamestnanca vám pridelíme na základe vašich požiadaviek a potrieb. Ten následne vykonáva pracovnú náplň podľa vašich pokynov.

KVALITNÍ ZAMESTNANCI NA DOČASNÉ PRIDELENIE

Ponúkame vám spoľahlivých a zodpovedných zamestnancov na dočasné pridelenie v akomkoľvek odvetví.

PROFESIONÁLNE VÝBEROVÉ KONANIE

Všetci vhodní kandidáti sú dôkladne vybraní na základe špeciálnych behaviorálnych pohovorov, aby čo najlepšie spĺňali vaše požiadavky na dočasnú pracovnú pozíciu.

ODBORNÉ ŠKOLENIA

Zamestnanci našej agentúry dočasného zamestnávania absolvujú všetky potrebné odborné školenia.

OPTIMALIZÁCIA CELKOVÝCH NÁKLADOV

Okrem mzdovej záťaže vás efektívne zbavíme i nákladov na hľadanie vhodných kandidátov i časovo náročné vedenie pohovorov.

Ponúkame vám profesionálne služby so zameraním na Executive Search, Expert Recruitment, International Recruitment a HR Consulting.

Kontakt

+421 905 321 596

info@edgarbaker.com

Sociálne siete