Edgar baker

INTERIM MANAGMENT

Disponujeme konkrétnymi a špecifickými znalosťami a skúsenosťami, vďaka ktorým dokáže poskytnúť cenné rady.

Interim management je efektívnym riešením pre organizácie, ktoré potrebujú dočasnú, ale vysoko kvalifikovanú podporu na zvládnutie konkrétnych výziev a zlepšenie výkonnosti. Či už potrebujete prekopať obchodnú stratégiu, nastaviť nové reálne ciele alebo posilniť aktivity voči konkurencií – interim manažér je tým správnym riešením.

Navrhnúť konkrétne riešenia a zároveň ich implementovať do firemných procesov.

Či už potrebujete prekopať obchodnú stratégiu, nastaviť nové reálne ciele alebo posilniť aktivity voči konkurencií – interim manažér je tým správnym riešením.

Disponujeme konkrétnymi a špecifickými znalosťami a skúsenosťami, vďaka ktorým dokáže poskytnúť cenné rady

Interim management je efektívnym riešením pre organizácie, ktoré potrebujú dočasnú, ale vysoko kvalifikovanú podporu na zvládnutie konkrétnych výziev a zlepšenie výkonnosti. Či už potrebujete prekopať obchodnú stratégiu, nastaviť nové reálne ciele alebo posilniť aktivity voči konkurencií – interim manažér je tým správnym riešením.

Navrhnúť konkrétne riešenia a zároveň ich implementovať do firemných procesov.

Či už potrebujete prekopať obchodnú stratégiu, nastaviť nové reálne ciele alebo posilniť aktivity voči konkurencií – interim manažér je tým správnym riešením.

POMOC V KRÍZE

Nech sa vaša spoločnosť ocitla v kríze z akýchkoľvek dôvodov, správne obsadenie manažérskej pozície skúseným kandidátom ju postaví na nohy. Ponúkame vám efektívne a rýchle riešenie akéhokoľvek problému.

NOVÉ RIEŠENIA A ICH IMPLEMENTÁCIA

Skúsený interim manažér disponuje potrebnými skúsenosťami a znalosťami tak, aby vám ponúkol konkrétne riešenia a nové ciele presne na mieru vašej situácií. Súčasťou interim managementu je taktiež implementácia nových riešení do stratégie vašej spoločnosti.

INTERIM MANAŽÉR DO KAŽDÉHO ODVETVIA

Pomôžeme vám vyplniť manažérske pozície v akomkoľvek odvetví. Zabezpečíme pre vás interim management na mieru vašim potrebám a požiadavkám. Či už pôsobíte v poľnohospodárstve, priemysle či v gastronómií.

Ponúkame vám profesionálne služby so zameraním na Executive Search, Expert Recruitment, International Recruitment a HR Consulting.

Kontakt

+421 905 321 596

info@edgarbaker.com

Sociálne siete