Kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú reakcie na pracovné ponuky…

Na trhu práce plnom výziev a príležitostí je dôležité, aby sa vaše pracovné ponuky odlišovali a oslovili správnych kandidátov. Prieskum portálu Platy.sk na vzorke 4 300 respondentov odhalil kľúčové faktory, ktoré môžu potenciálnych záujemcov o zamestnanie odradiť.

Transparentnosť platu – základ úspechu

Až 68 % respondentov uviedlo, že na ponuku reagujú len v prípade, ak im ponúkaný plat vyhovuje ich očakávaniam. Zaujímavé je, že len 16 % je ochotných na pohovore diskutovať o vyššej mzde, pričom z vysokopríjmových skupín je to 18 %. Naopak, len 8 % z nízkopríjmových skupín by sa odvážilo na pohovore žiadať o vyššiu mzdu.

Motivačný list – prekážka alebo príležitosť?

Motivačný list je ďalším faktorom, ktorý môže byť pre niektorých kameňom úrazu, keďže 20 % uchádzačov uviedlo, že požiadavka na jeho predloženie ich odrádza od reakcie na inzerát. 

Podrobný opis pracovnej náplne – cesta k úspechu

Jednou z najčastejších chýb je nedostatočný alebo vágny opis pozície. Kandidáti chcú vedieť, čo ich v práci čaká, aké úlohy budú vykonávať a aké sú očakávania. Precíznym a podrobným opisom náplne práce firmy nielenže získajú záujem serióznych kandidátov, ale aj predídu nedorozumeniam v budúcnosti.

Pre úspešné oslovenie potenciálnych záujemcov o zamestnanie je kľúčové poskytnúť jasné a podrobné informácie o pracovnej pozícii a očakávaniach. Zároveň je dôležité byť flexibilný vo vzťahu k platovým podmienkam a prehodnotiť potrebu motivačného listu. V dnešnej dobe sa ukazuje, že prispôsobenie sa potrebám a preferenciám uchádzačov môže výrazne zvýšiť šance na prilákanie talentov.

Kontakt

+421 905 321 596

info@edgarbaker.com

Sociálne siete