Zdravé benefity na pracovisku: Trendy a štatistiky na Slovensku

Zdravie a pohoda zamestnancov sú v súčasnosti prioritami pre mnohé firmy na Slovensku. Výrazným trendom je investícia do zdravých benefitov, ktoré prispievajú k zlepšeniu pracovného prostredia a produktivity. #ZdravieNaPracovisku

Aktuálne trendy a štatistiky

Podľa údajov z súťaže „Zdravá firma roka“ a iných prieskumov:

  • Zameranie na Ergonómiu: Až 95% prihlásených firiem venuje pozornosť ergonómii, ako sú nastaviteľné stoly a stoličky, čo prispieva k pohodlnému pracovnému prostrediu.
  • Analýza Chorobnosti: Približne 86% firiem sa zameriava na analýzu chorobnosti na pracovisku, čím sa snaží o ochranu zdravia zamestnancov.
  • Zdravotné Benefity: Zdravotné poisťovne ponúkajú rôzne benefity, ako sú preventívne prehliadky nad rámec zákona, zľavy na preventívne športové prehliadky, a podpora tehotných a matiek.
  • Dni Zdravia: Okolo 70% firiem organizuje Dni zdravia, ktoré zahŕňajú merania vitálnych funkcií a osvetu k zdravému životnému štýlu. #ZdravýŽivotnýŠtýl

Význam zdravých benefitov

Investície do zdravých benefitov majú priamy vplyv na zdravie a spokojnosť zamestnancov. Zdraví zamestnanci sú produktívnejší a majú pozitívnejší vzťah k práci, čo prispieva k celkovému úspechu firmy. Firmy, ktoré poskytujú tieto benefity, tak ukazujú zodpovedný prístup k svojim zamestnancom a zároveň zvyšujú svoju konkurencieschopnosť na trhu.

Zdravé benefity sú dôležitou súčasťou moderného pracovného prostredia. Vzhľadom na ich pozitívny dopad na zamestnancov a podniky ako celok, je pravdepodobné, že tento trend bude na Slovensku aj naďalej rásť. Firmy, ktoré sa zameriavajú na zdravie a pohodu svojich zamestnancov, sú lepšie pripravené čeliť výzvam súčasného dynamického pracovného prostredia. 

Zdroj: „Poznáme zdravé benefity, ktoré firmy na Slovensku poskytujú najčastejšie“ (článok)

Kontakt

+421 905 321 596

info@edgarbaker.com

Sociálne siete