Referencia M. Slezák

Priznám sa, že to je snáď prvýkrát, kedy podávam aj takúto SV, ale zároveň to je pre mňa výnimočná situácia v pozitívnom slova zmysle a preto som sa rozhodol vykonať vyslovene tento akt. Na začiatku by som chcel vyzdvihnúť spôsob, ako ste Vy, Simona Brezinová, k téme pristupovali a budem sa teda opakovať: takto by som si želal v prípade, že by som bol spoločník v HR agentúre, byť hrdý na členov firmy, ktorí tam pracujú a pôsobia. Rýchly, jasný, presný a pochopiteľný prejav ako aj obsah informácii, ktoré som od Vás dostal boli priam bez možnosti zlepšenia…a starostlivosť, ktorú ste téme venovala bola až zarážajúca. Nemám ďalšie slová, čo a ako zlepšiť, len odporúčanie: udržiavajte prosím tento prístup naďalej. Viedol som isté HR témy alebo firemno-kultúrne aspekty na úsekoch alebo vo firme, a čo som v spolupráci s Vami zažil bolo niečo, k čomu som sa snažil viesť spoločenstvá, ktoré boli pod mojím vedením.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin