Dobrý tím je najlepším prínosom pre vašu spoločnosť…

Dobrý pracovný tím môže pre vašu organizáciu urobiť zázraky. Vytvoriť skvelý tím na pracovisku však nie je jednoduché. Musíte nájsť ľudí, ktorí sú ochotní spolupracovať, vymieňať si nápady, názory a navzájom sa podporovať.

Ak však tím nie je správne štruktúrovaný a riadený, môže byť neefektívny. Zloženie tímu je pre jeho úspech rozhodujúca.

Ako vedúci ste zodpovední za to, aby každý člen vášho tímu vedel, aká je jeho úloha a ako zapadá do celkového obrazu. Ak to neurobíte, nikto nebude vedieť, čo má robiť a ako jeho práca zapadá do všetkého ostatného, čo sa deje okolo neho.

Keď si ľudia nie sú istí svojou úlohou alebo majú pocit, že do tímu nepatria, majú tendenciu odchádzať a hľadať iné miesta, kde by mohli byť produktívni, namiesto toho, aby sa sústredili na svoje úlohy.

To môže spôsobiť problémy nielen vám, ale aj celej organizácii, pretože ak odíde jeden človek, môže to znamenať, že ho budú nasledovať aj ďalší dvaja!

Čo robí tím funkčným?

Keď ľudia spolupracujú v prostredí, ktoré podporuje ich rast, darí sa im a odvádzajú lepšiu prácu. Majú vyššiu mieru angažovanosti, nižšiu mieru fluktuácie a väčšiu spokojnosť s prácou. Preto je toľko spoločností posadnutých vytváraním pozitívnej kultúry v práci – pretože vedia, že spokojní zamestnanci sú produktívnejší zamestnanci na každej úrovni spoločnosti. Vo funkčnom tíme ľudia efektívne komunikujú medzi sebou a ostatnými oddeleniami v rámci svojej organizácie alebo spoločnosti. Nedostatok komunikácie v rámci skupiny má tendenciu viesť k nedorozumeniam, ktoré môžu spôsobiť napätie medzi členmi a vytvárať problémy pri  dosahovaní cieľov.

Čo robí tím nefunkčným?

V nefunkčných tímoch je malá dôvera medzi členmi, málo úcty k času a nápadom druhého, chýba pocit spravodlivosti a rovnosti medzi členmi, minimálna komunikácia medzi členmi o tom, čo každý z nich potrebuje, aby mohol čo najlepšie pracovať – to všetko vedie k nízkej morálke zamestnancov a vysokej fluktuácii, pretože ľudia hľadajú iné príležitosti, kde si tieto veci vedenie cení viac ako v ich súčasnej situácii.

Čo robí tím toxickým?

Toxické tímy nielenže nedosahujú svoje ciele – aktívne škodia svojim členom tým, že poškodzujú vzťahy medzi nimi (a niekedy aj medzi nimi navzájom

Dobrý pracovný tím je na pracovisku dôležitý.

Nejde len o to, aby sa veci robili a zarábali peniaze, ale aj o to, aby sme sa bavili a užívali si spoločnosť jeden druhého. Ako však vytvoriť úspešný tím?

V prvom rade je potrebné zvážiť, čo presne predstavuje „dobrý“ tím. Najjednoduchšie povedané, dobrý tím je taký, ktorý spolu dobre vychádza, rešpektuje sa navzájom a spoločne prijíma rozhodnutia. Veľa ľudí si myslí, že dobrý tím znamená, že všetci musia byť navzájom priatelia, ale to nemusí byť nevyhnutne pravda. Kľúčom k spoločnej práci je komunikácia.

Je dôležité, aby členovia tímu medzi sebou čo najviac komunikovali – nielen verbálne, ale aj neverbálne. Ak je niekto kvôli niečomu rozrušený alebo nahnevaný, mal by svoje pocity vyjadriť priamo a slušne bez toho, aby útočil na ostatných, ktorí sú do problému alebo situácie zapojení. Ak to urobia otvorene a úprimne, potom budú schopní vyriešiť akékoľvek vzájomné rozdiely, aby sa mohli sústrediť na spoluprácu na spoločnom cieli a nedovolili, aby ich rozdiely rozdeľovali.

Tu je niekoľko spôsobov, ako zlepšiť svoj tím:

1) Ujasnite si svoje očakávania od členov tímu

2) Podporujte spätnú väzbu od každého člena svojho tímu

3) Uistite sa, že každý vie, aká je jeho úloha pri dosahovaní vašich cieľov

4) Odmeňte tých, ktorí aktívne prispievajú k úspechu celej skupiny

Na záver je nevyhnutné poznamenať, že dobrý tím tiež pomáha predchádzať vyhoreniu zamestnancov, ktorí by sa inak mohli cítiť izolovaní alebo osamelí, ak by každý deň pracovali celý deň sami. Pre každého je ťažké zostať oddaný niečomu, čo si vyžaduje toľko času a úsilia, bez podpory ostatných ľudí zapojených do toho istého projektu alebo podnikateľského zámeru.

Prajeme vám veľa šťastia!

Mgr. Bianka Tóthová, Online Marketing Specialist

Pridajte Komentár

Solverwp- WordPress Theme and Plugin