Dnešná doba…

Žijeme vo veľmi zložitom a rýchlom svete. Za posledných 15 rokov sme prežili veľmi turbulentné obdobie finančnej krízy, zmeny geopolitického rozloženia síl, pandémie COVID-u, vojnu v jednej z najväčších európskych krajín a masívnu infláciu. Veľa sa toho zmenilo aj v štruktúre trhu práce, pribudli mnohé nové pracovné pozície, došlo k rozmachu IT sektora a v Európe si začíname uvedomovať, že trpíme stále väčším nedostatkom pracovnej sily.

Cesta vedie zvyšovaním kvalifikácie ľudí a otvorením sa medzinárodnej spolupráci – demograficky nemáme šancu pokryť budúce potreby pracovného trhu. Inflácia rozohrá platovú vojnu, nakoľko pri 2-cifernej inflácii dôjde k masívnemu tlaku na vyššiu valorizáciu a môžeme očakávať náročnejšie kolektívne vyjednávania vo veľkých spoločnostiach. Práve priemysel naraz bojuje s nedostatkom ľudí, zvyšovaním miezd a enormným zvyšovaním cien energií ako aj ostatných výrobných vstupov. Tento jav môže priniesť aj isté benefity, nakoľko firmy s nižšou pridanou hodnotou alebo potrebou „lacnej pracovnej sily“ budú nútené hľadať iné lokality pre umiestnenie svojich fabrík a to pomôže zvýšiť celkovú pridanú hodnotu práce. Zvyšovanie úrokových sadzieb zas bude tlačiť nadol vysoko zadlžené spoločnosti, no bude opäť znamenať vysoký tlak na zvyšovanie miezd z dôvodu vysokej zadlženosti obyvateľstva. Buďme pripravení na prevratné zmeny a „dnešnú dobu“, ktorá bude znamenať veľkú výzvu pre celý svet.

Jakub Fekiač, Managing Partner

Pridajte Komentár

Solverwp- WordPress Theme and Plugin