Diverzita a inklúzia na pracovisku…

Diverzita a inklúzia sú aktuálnou témou z dobrého dôvodu – nejde len o to, aby sme boli k ľuďom prívetiví, ale aj o vytvorenie prostredia, ktoré priťahuje a udržiava talentovaných zamestnancov.

Ako zamestnávateľ máte povinnosť vytvoriť inkluzívnu kultúru, v ktorej sa môže každému dariť. Ak neviete, ako na to, začnite definovaním diverzity a inklúzie. Tieto pojmy sa často používajú zameniteľne, ale v skutočnosti ide o dva rôzne koncepty:

Diverzita je slovo, ktoré sa používa na opis rozdielov medzi ľuďmi (napr. pohlavie, rasa, etnický pôvod, vek). Je dôležité, aby zamestnanci vedeli, že diverzita sa netýka len etnickej alebo rasovej príslušnosti – zahŕňa všetky typy rozdielov medzi ľuďmi vrátane sexuálnej orientácie a náboženstva. Diverzita je viac ako len čísla: Je to aj o tom, aby sa všetci cítili v práci začlenení. To znamená vytvoriť prostredie, v ktorom sa ľudia z rôznych prostredí cítia dostatočne pohodlne na to, aby sa podelili o svoje nápady, názory a skúsenosti bez strachu z odsúdenia alebo reakcie.

Na druhú stranu, inklúzia je kľúčovou zložkou rozmanitosti a začlenenia. Pojem „inklúzia“ sa vzťahuje na proces, v ktorom sa všetci jednotlivci môžu zúčastňovať na živote spoločnosti a naplno využívať svoj potenciál. Inklúzia by mala zahŕňať nasledujúce charakteristiky:

  • Inkluzívnosť znamená, že do rozhovoru o rozmanitosti a inklúzii sú zapojené všetky zainteresované strany.
  • Spolupráca predstavuje, že všetky strany majú rovnaký hlas a spolupracujú na riešení problémov.
  • Zodpovednosť predstavujem že všetci zúčastnení majú zodpovednosť za to, aby proces fungoval, vrátane zodpovednosti za to, ak nedodržia záväzky prijaté počas procesu.
  • Transparentnosť. Všetky informácie vymieňané počas procesu by sa mali zdieľať otvorene, aby každý vedel, čo sa deje v každej fáze procesu.

Prečo sú diverzita a inklúzia dôležité?

Diverzita pomáha spoločnostiam udržať si konkurencieschopnosť tým, že priťahuje najlepšie talenty z celého sveta. Pomáha tiež spoločnostiam dosiahnuť nové trhy a získať prístup k novým zákazníkom tým, že majú zamestnancov z rôznych kultúr.

Zapojenie všetkých do práce má zmysel, pretože je to dobrý obchod: LinkedIn štúdie ukazujú, že rôznorodé tímy dosahujú lepšie výsledky ako homogénne tímy a spoločnosti s inkluzívnou kultúrou majú vyššiu mieru angažovanosti zamestnancov ako tie, ktoré ju nemajú.

Ako vás rozmanitosť robí konkurencieschopnejšími?

Vaši konkurenti vás môžu predbehnúť vo vývoji svojich programov rozmanitosti, pretože si uvedomujú, že rozmanitosť je pre ich dlhodobý úspech rozhodujúca. Hľadia na to, ako dobre sú ich tímy komplexné – vrátane rasy, etnického pôvodu, veku, rodovej identity, sexuálnej orientácie a ďalších aspektov rozmanitosti – aby mohli prilákať špičkové talenty z celého sveta, ako aj expandovať na nové trhy po celom svete.

Čo teda môžete urobiť ako vedúci pracovník, aby ste pomohli svojej organizácii lepšie prijať rozmanitosť a inklúziu?

Po prvé, pochopte význam rozmanitosti a inklúzie vo svojej úlohe vedúceho pracovníka. Ako líder udávate smer tomu, ako sa ľudia vo vašej organizácii správajú – či už zámerne alebo nie. Môžete ovplyvniť ostatných tým, že im budete modelovať správanie, ktoré chcete, aby napodobňovali (alebo sa mu vyhýbali). Ak chcete, aby sa ľudia v práci cítili bezpečne, uistite sa, že majú k dispozícií bezpečné prostredie!

Zameranie sa na rozmanitosť a inklúziu má mnoho výhod, od kreatívnejších riešení pre spoločnosti až po získanie konkurenčnej výhody. Nakoniec, čím rozmanitejšia je vaša pracovná sila, tým lepšie bude vaša spoločnosť pripravená zvládnuť akékoľvek zmeny v technológiách alebo hospodárskych podmienkach. Nemusí byť vždy jednoduché vytvoriť príjemné a rozmanité prostredie; ale ak vynaložíte úsilie na zvýšenie rozmanitosti a inklúzie vo vašej spoločnosti, výsledkom bude krátkodobý aj dlhodobý úspech.

Mgr. Bianka Tóthová, Online Marketing Specialist

Pridajte Komentár

Solverwp- WordPress Theme and Plugin