International
Recruitment Services

arrow

Ste na hrane s personálnymi kapacitami? Na centrále zvažujú presťahovanie pobočky do inej krajiny?

Touto službou reflektujeme na akútny nedostatok pracovnej sily na európskom trhu. S pomocou lokálnych recruitment partnerov hľadáme talenty z tretích krajín, predovšetkým z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Všetky povolenia sa vybavujú cez právnych špecialistov, garantujeme 100% legálnu korektnosť procesu a preverených kandidátov.

irs_checked

Sieť pobočiek
na Ukrajine

Hlavná centrála ma sídlo v Kyjeve

irs_checked

Lokálny
partneri

Máme overenú sieť partnerov

irs_checked

Vyhľadávanie
ubytovania

Ak nemáte zabezpečené ubytovanie, pomôžeme Vám s jeho nájdením

irs_checked

Jazykové
kurzy

Vieme zabezpečiť intenzívne aj pravidelné jazykové kurzy slovenského jazyka školené v ruštine a ukrajinčine

irs_checked

Legálne vybavovanie
povolení

Zastrešujeme celú administratívu spojenú s vybavením povolení na cudzineckej polícii

irs_checked

Koordinátori

Vieme zabezpečiť koordinátora, ktorý bude prekladať a pomáhať pri nástupe do zamestnania

irs_checked

Doprava

Dopravu na pohovor a cudzineckú políciu zabezpečuje naša spoločnosť

0

Nájdených a sprocesovaných kandidátov mesačne

Sektory

 • Výroba
 • Logistika & Doprava
 • Gastro & Upratovacie služby
 • Stavebníctvo
 • Informačné technológie

Často kladené otázky

 • nie, možne je zamestnávať pracovníkov len do kmeňového stavu
 • v závislosti od zadania VPM na úrade práce a zložitosti profilu 60 až 90 dní
 • vo všeobecnosti musia byť mzdy rovné slovenským pracovníkom resp. minimum je 600€netto
 • ubytovanie si platí zamestnanec
 • možný variant platenia zamestnávateľom a následným strhnutím zo mzdy
 • nie, povolenie na pobyt sa štandardne vydáva na 12 alebo 24 mesiacov
 • po uplynutí 50% pobytu môže zamestnanec požiadať o ďalšie predĺženie
 • potrebný prísľub zamestnávateľa na predĺženie pracovnej zmluvy
 • po 5 rokoch je možné požiadať o trvalý pobyt
 • skype pohovor s tlmočníkom a následne kandidáti pricestujú na SK podať žiadosť osobne na CP
 • Alebo osobné absolvovanie pohovoru, po úspešnom pohovore podajú kandidáti hneď žiadosť na CP
 • Potreba urýchleného feedbacku zo strany klienta
 • skontrolovať ešte pred príchodom kandidátov, či od nahlášky VPM uplynulo 20 pracovných dní a v žiadosti bol uvedený záujem o zamestnávanie občanov z 3. krajín
 • od 26.6. je v platnosti zoznam nedostatkových profesií- ak na ňom nájdete svoju pozíciu, nie je potrebné spĺňať 20 dňovú lehotu inzercie
 • nie, ÚPSVaR nevydáva , resp. nezasiela žiadne rozhodnutie žiadateľovi
 • Cudzinecká polícia komunikuje priamo s ÚPSVaR a pri udeľovaní povolení preveruje, či je zo strany zamestnávateľa všetko v súlade so zákonom
 • Úrad práce udelí súhlas s obsadením voľného pracovného miesta občanom tretej krajiny (mimo EÚ) len tým zamestnávateľom, ktorí neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o prechodný pobyt za účelom zamestnania na Slovensku

Kontakt

Edgar Baker - JAKUB FEKIAČ

JAKUB FEKIAČ

Managing partner

+421 907 443 535 [email protected]
Edgar Baker - Jana ŠRAMČÍKOVÁ

Jana ŠRAMČÍKOVÁ

Associate Partner

+421 904 707 700 [email protected]
Edgar Baker - Eva BOLIBRUCHOVÁ

Eva BOLIBRUCHOVÁ

Senior Consultant

+421 917 165 939 [email protected]
Edgar Baker - Lenka Hornáčková

Lenka Hornáčková

Senior Consultant

+421 918 958 917 [email protected]
Edgar Baker - Viera Gajdoš Andrásy

Viera Gajdoš Andrásy

Senior Consultant

+421 918 877 628 [email protected]
Edgar Baker - Peter Kovács

Peter Kovács

Senior Consultant

+421 917 167 985 [email protected]

© 2018 edgar baker. All rights reserved.