Stavebný inžinier

– Dohľad nad prácami na stavbe,– Vyjednávanie obchodných podmienok s dodávateľmi a zhotoviteľmi,– Podpora stavbyvedúceho pri každodenných úlohách,– Príprava správ o priebehu prác,– Dohľad nad prípravou dokumentácie na stavbe,– Dohľad nad obehom dokumentov a korešpondencie.