Oblastný obchodný manager pre západ- nutná skúsenosť s vedením tímu!

– rozvoj a riadenie obchodu, obchodných príležitostí a výsledkov zverených pobočiek v regióne– zodpovednosť za obchodnú stratégiu a plnenie plánov– riadenie a motivácia tímov v rámci zvereného regiónu– budovanie tímov v spolupráci s HR– budovanie pozitívneho imidžu spoločnosti